Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Bản đồ phả hệ của BÙI NGỌC NHƯ


1 cá nhân đã hiển thị trên tổng số 31 người từ 5 thế hệ.
8 còn thiếu tọa độ nơi sinh: BÙI NGỌC NHƯ, BÙI VĂN TÝ, NHAN NHƯ NGỌC, BÙI NGỌC KHUYNH, TRƯƠNG NGỌC NHƯ, BÙI NGỌC SÍNH (Tư), THỊ SẢNH, BÙI NGỌC QUỲNH.