Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

  • Sử dụng bố cục nhỏ gọn

Biểu đồ tương tác của NGUYỄN TÂN XUÂN (Tám)

LƯU PHAN ĐÔNG PHÚC 2017-
LƯU THANH TÙNG (Hai) 1972-
PHAN LÊ QUYỀN ÂN 1976-
NGUYỄN TÂN XUÂN (Tám) 1949-
LƯU THANH TRUYỀN 1948-2015
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 1915-1985
PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy) 1915-2008
NGÔ VĂN BAN (Chín) 1875-1947
NGUYỄN THỊ MẸO (Ba) 1876-1942
NGÔ VĂN NGHI 1843-
TRƯƠNG THỊ CÓ (Tư) -
“Lãnh binh” NGÔ VĂN NHẬM 1818-
THỊ NGOẠN -
TRƯƠNG VĂN THẠNH -
NGUYỄN THỊ VÀNG -
NGUYỄN VĂN TÝ -
HUỲNH THỊ ĐIỆP -
PHẠM VĂN TÍCH -
HUỲNH THỊ KHÁCH -
??? ??? -